NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia Rzymskokatolicka
  św. Apostołów Piotra i Pawła
  w Stasiówce

  • Msze św. porządek zwykły

   Pn, Wt, Cz, So - 7:00; Śr, Pt - 18:00

  • Msze św. porządek świąteczny

   7:00, 10:00, 12:00

  • Odpust parafialny

   29 czerwca

 • Image
 • Terytorium parafii:

  Historia kościoła

  Stasiówka to malownicza miejscowość położona na południe od Dębicy, dekanat Dębica - Wschód, diecezja tarnowska. Patronami parafii są Apostołowie Św. Piotr i Paweł.
  W aktach Archiwum Kurii Biskupiej w Tarnowie 1758 r. czytamy informację, że „w Stasiówce istniał drewniany kościółek pod wezwaniem św. Anny, utrzymywany przez wiernych tejże wsi". Wynika z tego, że kościółek ten został wzniesiony przed 1758 rokiem. Jako że miejscowość ta należała do parafii w Gumniskach; zapewne księża z Gumnisk obsługiwali istniejącą świątynię. Wizytacje z 1781 roku podają, że „w kościółku znajdującym się w miejscowości Stasiówka odprawiają się nabożeństwa". /Archiwum Kurii Biskupiej w Tarnowie Acta Visitationis, 1758 rok, 1781 rok/

  Kościół pw. św. Anny prawdopodobnie spłonął, gdzieś w XIX wieku, a miejscowa ludność zaniedbała odbudowę nowego. Dnia 31 lipca 1791 roku biskup Florian Janowski erygował parafię w Zawadzie. Na mocy dokumentu biskupa, Stasiówka została przyłączona do parafii w Zawadzie.
  Dnia 18 czerwca 1971 roku ksiądz biskup Jerzy Ablewicz przesłał księdzu Edwardowi Mucha wikariuszowi w Mielcu pismo, w którym czytamy: „mianuję Księdza wikariuszem eksponowanym w Stasiówce z dniem 1 lipca br. Przysługiwać Księdzu będą na terenie Stasiówki wszystkie uprawnienia i obowiązki przewidziane powszechnym i diecezjalnym prawem kościelnym dla wikariusza eksponowanego, wraz z prawem błogosławienia małżeństw i prowadzenia ksiąg parafialnych.
  „Życzę Drogiemu Księdzu obfitych łask Bożych w wykonywaniu zleconych Mu obowiązków i udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa"./18. VI. 1971 r. PM-72/71/ /LS. XLIV-ł/1/71/

  Dnia 11 lutego 1980 roku Ksiądz Kanonik Edward Mucha zostaje mianowany proboszczem parafii Stasiówka. W nadesłanym piśmie czytamy:
  „Księdzu Proboszczowi powierzam troskę o zbawienie dusz wszystkich wiernych parafii Stasiówka oraz administrację tejże parafii w sprawach duchowych i materialnych (…) Życzę drogiemu księdzu kanonikowi obfitych łask Bożych w wykonywaniu zleconych mu obowiązków i udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa
  ks. Biskup Jerzy Ablewicz /PM – 72/5/80/ Nr: LS XLIV – 1/30/80/

  Nim jednak ks. Edward Mucha został skierowany do Stasiówki istniał już dom - kaplica, w którym księża z Zawady odprawiali mszę św. i uczyli religii. Po przybyciu ks. Edwarda Muchy podjęto starania o rozbudowę istniejącego domu - kaplicy a także przygotowanie mieszkania dla księdza. Ponieważ ówczesne władze nie udzielały pozwolenia na rozbudowę istniejącej kaplicy wiele prac wykonano bez stosownego pozwolenia. Wskutek czego ks. Edward Mucha był parokrotnie sądzony (skazany na pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat) i karany grzywną. Te liczne trudności nie zniechęciły ani księdza ani mieszkańców Stasiówki w przygotowaniu kaplicy. Dnia 12 kwietnia 1973 r. bp. Jerzy Ablewicz poświęcił rozbudowaną kaplicę.

  Z czasem okazało się, że istniejąca kaplica jest zbyt mała a jej konstrukcja niestabilna i dlatego podjęto starania o wybudowanie kościoła, który miał być usytuowany w sąsiedztwie istniejącej kaplicy.Wielkim wysiłkiem proboszcza ks. Edwarda Muchy wybudowano kościół i plebanię .

  Obecny kościół parafialny wybudowano w latach 1981- 1988 zgodnie z projektem opracowanym przez Zbigniewa Zjawina i Zenona Piotrowskiego. Wmurowania kamienia węgielnego z grobu św. Piotra z Rzymu poświeconego przez ojca św. Jana Pawła II dnia 27 kwietnia 1982 r. dokonał 3 października 1982 r. bp. Jerzy Ablewicz – ordynariusz tarnowski. Poświecono kościół dolny 3 kwietnia 1988 r. pod przewodnictwem bpa Władysława Bobowskiego a konsekracji dokonał 29 kwietnia 1991 r. biskup Józef Życiński - ordynariusz tarnowski
  W parafii istnieje cmentarz wraz z kaplicą według projektu opracowanego przez Zdzisława Krajewskiego. Poświęcenia cmentarza dokonał bp Władysław Bobowski 4 czerwca 1977 r.

 • Duszpasterze

  • Ks. Henryk Kołodziej

   Proboszcz
   data święceń 2000-05-27
   w parafii od 2023-08-12

 • Grupy religijne w parafii

  • Akcja Katolicka
   Caritas
   Dziewczęca Służba Maryjna
   Liturgiczna Służba Ołtarza
   Młodzieżowa Grupa Apostolska
   Rada Duszpasterska
   Róże Żywego Różańca
   Wspólnota Bożego Miłosierdzia – Faustinum
   Wspólnota Matek w Modlitwie
   Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej

 • Dane adresowe parafii

  39-200 Dębica, Stasiówka 138a

  • Telefon

   14-676-32-78

  • E-mail

   stasiowka@diecezja.tarnow.pl

  • Dekanat

   Dębica-Wschód

  • Województwo

   podkarpackie

  • Konto Parafii

   BANK PEKAO SA - 74 1240 4807 1111 0000 5528 0457